Žiadosť o dotáciu - Krok 1

Informácie o žiadateľovi

Identifikačné číslo organizácie (IČO) je základným rozpoznávacím znakom žiadateľa.

Rozšírením IČO je OJ (organizačná jednotka) čo je identifikačné číslo organizačnej jednotky.

IČO musí mať 8 číslic vrátane úvodných núl, OJ má 4 číslice vrátane úvodných núl. Ak OJ pre dané IČO neexistuje, nevyplňuje sa.

Systém verifikuje IČO v rozsahu oprávnených žiadateľov.