Žiadosť o dotáciu

V súlade s § 5 ods. 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR, žiadosti je možné podávať v čase od 1. januára do 31. marca bežného roka. Žiadosti podané v inom čase ministerstvo nemôže vybaviť.