Žiadosť o dotáciu - Krok 1

Informácie o žiadateľovi

Identifikačné číslo organizácie (IČO) je základným rozpoznávacím znakom žiadateľa. Zadajte číslo pridelené vašej organizácii Slovenským štatistickým úradom.

Identifikačné číslo organizácie musí mať 8 číslic vrátane úvodných núl.