Avízo – Krok 1

Úvodné informácie

Identifikačné číslo organizácie podľa platnej registrácie