Zúčtovanie dotácií - Dokumenty a vzory

Aktualizované 10. 01. 2024

 

Aktuálny pokyn na zúčtovanie dotácií poskytnutých v pôsobnosti MF SR z kapitoly VPS nájdete TU .

 

 

ARCHÍV

 

Postup na vyplnenie formulára na zúčtovanie poskytnutej dotácie  

Aktualizované 5. 5. 2021

Zúčtovanie dotácií, poskytnutých v pôsobnosti Ministerstva financií SR z kapitoly štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa sa riadia Pokynom MF SR č. MF/009754/2016-442  na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií­ Slovenskej republiky, zverejnenom v Príspevku č. 7 Finančného spravodajcu vo februári 2016 v znení 

Dodatku č. 1 k Pokynu na zúčtovanie zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi ročník 2018 ako príspevok č. 8  

Dodatku č. 2 k Pokynu na zúčtovanie, zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi ročník 2020 ako príspevok č. 7   

Dodatku č. 3 k Pokynu na zúčtovanie zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi ročník 2021 ako príspevok č. 8

Dodatok č. 4 k Pokynu na zúčtovanie zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi ročník 2022 ako príspevok č. 3

 

Úplné znenie pokynu č. MF/009754/2016-442 v znení dodatku č. 4 (zmeny vykonané dodatkami č. 1 až 4 sú vyznačené tučne)

Úplné znenie pokynu č. MF/009754/2016-442 v znení dodatku č. 3 (zmeny vykonané dodatkom č. 1 a 3 je vyznačená tučne)

Úplné znenie pokynu č. MF/009754/2016-442 v znení dodatku č. 2 (zmeny vykonané dodatkom č. 1 a 2 je vyznačená tučne)

Úplné znenie pokynu č. MF/009754/2016-442 v znení dodatku č. 1 (zmena vykonaná dodatkom č. 1 je vyznačená tučne)