Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo DOTACIE.MFSR.SK je subdoménou nosného sídla rezortného webového portálu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z. z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri Java a JavaScript sekvenciách. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch.

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webového sídla dostupnú na www.datacentrum.sk.

Prevádzkovateľom a správcom obsahu je Ministerstvo financií SR. Technickým prevádzkovateľom webového sídla je Datacentrum.