Verejné API

Dataset Poskytnuté dotácie obsahuje všetky poskytnuté dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky od roku 2005 po súčasnosť. Dataset je voľne stiahnuteľný pomocou verejného API (Aplication Programming Interface). Aktualizácia datasetu je každý rok po ukončení schvaľovacieho procesu dotácií.

Poznámka: Zverejnené dáta cez verejné API na dotacie.mfsr.sk sú informatívneho charakteru a neslúžia na použitie pre právne účely.
Pole API Hodnota
Názov datasetu dataset_name Poskytnuté dotácie MF SR
Autor author Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovateľ provider Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dátum 1.zverejnenia first_created 2017-01-01
Naposledy upravené last_modified 2018-04-30
Licencia license CC0
Formát format JSON
Periodocita aktualizácie periodicity annual
Stav state active
Status status public
Platnosť od valid_from 2005-01-01
Platnosť do valid_to -

Obsah

 1. Poskytnuté dotácie
  1. Zoznam identifikátorov dotácií
  2. Zoznam identifikátorov dotácií pre dané IČO
  3. Detail konkrétnej dotácie
  4. Metadáta o poskytovanom datasete
 2. Číseliníky
  1. Typy organizácií
   1. Zoznam typov organizácií
  2. Klasifikácie
   1. Zoznam klasifikácií pre daný typ
   2. Detail konkrétnej klasifikácie
 3. Changelog

1. Poskytnuté dotácie

1.1 Zoznam identifikátorov dotácií
GET http://dotacie.mfsr.sk/api/v1/poskytnute-dotacie

Odpoveď

1.2 Zoznam identifikátorov dotácií pre dané IČO
GET http://dotacie.mfsr.sk/api/v1/poskytnute-dotacie/:ico

Parametre

Názov Typ Popis
ico string Identifikačné číslo organizácie (IČO)

Odpoveď

1.3 Detail konkrétnej dotácie
GET http://dotacie.mfsr.sk/api/v1/poskytnute-dotacie/:ico/:id

Parametre

Názov Typ Popis
ico string Identifikačné číslo organizácie (IČO)
id integer Identifikátor dotácie

Odpoveď

1.4 Metadáta
GET http://dotacie.mfsr.sk/api/v1/poskytnute-dotacie/metadata

Odpoveď

2. Číselniky

2.1 Typy organizácií
2.1.1 Zoznam typov organizácií
GET http://dotacie.mfsr.sk/api/v1/ciselniky/typy-organizacii

Odpoveď

2.2 Klasifikácie
2.2.1 Zoznam klasifikácií pre daný typ
GET http://dotacie.mfsr.sk/api/v1/ciselniky/klasifikacie/:typ

Parametre

Názov Typ Popis Hodnoty
typ string Typ klasifikácie 'zdrojove', 'funkcne', 'ekonomicke'

Odpoveď

2.2.2 Detail konkrétnej klasifikácie
GET http://dotacie.mfsr.sk/api/v1/ciselniky/klasifikacie/:typ/:kod

Parametre

Názov Typ Popis Hodnoty
typ string Typ klasifikácie 'zdrojove', 'funkcne', 'ekonomicke'
kod string Kód klasifikácie

Odpoveď

3. Changelog

01.01.2017

 • Spustenie API pre poskytnuté dotácie
Časová značka Autor Zmena
30.04.2018 Ministerstvo financií SR Rozšírenie dát o nezúčtované dotácie
01.02.2018 Ministerstvo financií SR Úprava štruktúry API pre poskytnuté dotácie
01.01.2017 Ministerstvo financií SR DÁTA: Spustenie API pre poskytnuté dotácie