Zúčtovanie dotácií

Informácie o žiadateľovi

Upozornenie: Obec (mesto) bude presmerovaná na spracovanie v prostredí Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RISSAM)